سواحل مکران، گنجینه توسعه اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای

حسین مرادی – سردبیر نشریه مناطق آزاد سواحل مکران، در نوار ساحلی دریای عمان گنجینه بی‌بدیلی در جنوب شرقی کشور است که با توجه به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی فراوانی که دارد می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی دریامحور با کشورهای منطقه در جهت شکوفایی اقتصادی و توسعه محلی داشته باشد. از گذشته نام خلیج […]

حسین مرادی سردبیر نشریه مناطق آزاد

سواحل مکران، در نوار ساحلی دریای عمان گنجینه بی‌بدیلی در جنوب شرقی کشور است که با توجه به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی فراوانی که دارد می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی دریامحور با کشورهای منطقه در جهت شکوفایی اقتصادی و توسعه محلی داشته باشد.

از گذشته نام خلیج فارس با تجارت دریایی و محوریت ترانزیت نفتی منطقه پیوند خورده بود، اما اکنون می‌بینیم که با توجه به اصل تجارت که دسترسی به مسیرهای اقتصادی و توجیه‌پذیر است، مسیر تجارت کالا و انرژی در حال تغییر به دریای عمان است.

حرکت کشورهای حاشیه دریای عمان به سمت توسعه زیرساختی در جهت ایجاد بنادر و بسترهای ترانزیتی گواهی بر این تغییر رویکرد تجاری در منطقه می‌باشد.

امروز شاهد ایجاد مناطق اقتصادی جدیدی با کارکردهای ترانزیت، صادرات مجدد و مراکز لجستیکی حمل و نقل کالا و کانتینر در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند هستیم که با سرعت زیاد در حال احداث هستند.

بندر چابهار در ایران در نوار ساحلی دریای عمان، بندر گوادر در پاکستان در همین امتداد و بندر صحار در عمان که همه این مناطق خارج از خلیج فارس و در جهت ایجاد زیرساخت‌های تجاری و صنعتی و بارزگانی در دریای عمان ایجاد شده‌اند، به طوری که با احداث طرح‌های اقتصادی مشترک چین و پاکستان از قبیل ساخت و توسعه بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان، ۹منطقه صنعتی در پاکستان شامل خطوط حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و خطوط انتقال انرژی با سرمایه‌گذاری حدود ۴۵میلیارد دلار که دو میلیارد دلار از این میزان سرمایه‌گذاری در بخش توسعه و ساخت بندر گوادر خواهد بود، تا سال‌۲۰۲۵ انجام خواهد شد.

همه این بنادر و بسترهای تجاری و بازرگانی پیرامونشان با سرمایه‌گذاری کشورهای فرامنطقه‌ای با سرعت در حال پیشرفت هستند و به تعبیری رقابتی در ایجاد و راه‌اندازی اولین بندر بین‌المللی دریای عمان، که تامین کننده نیاز حجم تجاری و باری این منطقه را داشته باشد، در جریان است. بی‌شک نقش برگزاری همایش بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران در معرفی این منطقه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و جذب سرمایه‌های کشورهای فرامنطقه‌ای در سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت‌ها و فعال کردن این منطقه با توجه به وجود بندر چابهار و حضور طرف‌های هندی در سرمایه‌گذاری در فاز اول این بندر و توافقات صورت گرفته در سفر اخیر ریاست محترم جمهور بسیار مهم و کلیدی است، اما فقط یک نکته را باید بسیار دقت داشته باشیم، که در رقابت، سرعت عمل بسیار مهم و کلیدی است؛ نشود روزی که تجربه بندر جبل‌علی امارات را با توجه به داشتن ظرفیت‌های بندر امام و شهید رجایی دوباره تجربه کنیم و بازار رقابتی را در جهت جذب مسیر ترانزیتی و حمل و نقل بین‌المللی منطقه‌ای به کشورهای همسایه راحت واگذار کنیم.