فرصت‌های بزرگ ایجاد شده در جهت جذب سرمایه‌گذاری پس از برجام

با نگاهی به آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال‌۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، به وضوح می‌توان به نقش تعاملات بین‌المللی پس از برجام و تاثیر آن در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور با توجه به عمده مشکلات بانکی و بیمه‌ای خارجی که همچنان هم در کشور وجود دارد، شاهد رشد بسیار بالایی […]

با نگاهی به آمارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد از سال‌۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، به وضوح می‌توان به نقش تعاملات بین‌المللی پس از برجام و تاثیر آن در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور با توجه به عمده مشکلات بانکی و بیمه‌ای خارجی که همچنان هم در کشور وجود دارد، شاهد رشد بسیار بالایی در جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این مناطق بود.

 

میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد هفتگانه کشور در سال‌۹۵ به رقم ۳۱۰۳میلیون دلار رسیده است، رسیدن به این رقم سرمایه‌گذاری خارجی، زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در سال‌۹۴ این میزان معادل ۱۲۹۱میلیون  دلار بوده است و که خود نشان دهنده رشدی در حدود ۴۱.۶درصد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

در این بین نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در اغلب مناطق آزاد کشور میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌۱۳۹۱ معادل صفر بوده، به عبارتی در سال‌۱۳۹۱ عدد محقق شده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میان هفت منطقه آزاد کشور مبلغی در حدود ۳۲میلیون دلار بوده است و طی ۵سال با توجه به محوریت نقش برجام در ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور، شاهد رشدی ۱۰۰برابری در جهت جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد بوده‌ایم.

بی‌شک حضور منابع خارجی در کشورهای در حال توسعه از چندین وجه تاثیرگذار می‌باشد و هر چقدر که میزان این سرمایه‌ها در کشورها افزایش پیدا کند، با توجه به ایجاد منافع مشترک و نیز تعاملات اقتصادی می‌تواند در کنار تضمین ثبات اقتصادی، نقش پررنگی نیز در ایجاد ثبات سیاسی در منطقه و دنیا برای کشور ما به ارمغان آورد.

همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی با عنایت به بسترهای عظیمی که در حوزه زیرساخت‌ها و نیز با توجه به در دسترس بودن پورت‌های مختلف دریایی، زمینی و هوایی که در اکثر مناطق آزاد کشور جزء اصلی‌ترین ورودی‌ها و خروجی‌های کشور به حساب می‌آیند، معتقدند که این ظرفیت‌ها مسلما پتانسیل‌های بیشماری را در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد.

شاید یکی از مهم‌ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به معرفی ظرفیت‌های مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران خارجی، شناساندن و معرفی این پتانسیل‌ها با استفاده از مشاوران برجسته و شناخته شده بین‌المللی در قالب فوروادرهای عملیاتی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور باشد؛ این مهم بی‌تردید راهکاری بسیار منطقی‌تر و سریع‌تر در مقایسه با حضور نمایندگان مناطق آزاد در نشست‌های بین المللی سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد، بی‌شک تجربه و اعتمادی که شرکت‌های مشاور در بین طرفین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر می‌توانند ایجاد کنند، سرعت حضور سرمایه‌های خارجی را در کشور دو چندان خواهد کرد.

شاید وقت آن است که برای استفاده از فرصت‌های بزرگ ایجاد شده در جهت جذب سرمایه‌گذاری پس از برجام، نگاه شخص‌محور غالب را به دیدگاه گروه‌محور ترجیح دهیم، آن هم در عمل و نه در گفتار.