مناطق آزاد فرصتی برای اشتغال‌زایی در استان‌های مرزی است

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: مناطق آزاد فرصتی برای اشتغال‌زایی در استان‌های مرزی است سیدحمایت میرزاده، نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت منطقه آزاد تجاری اردبیل برای شهرستان گرمی تصریح کرد: منتقدان بر این باورند که مناطق آزاد بیش از صادرات به واردات کالا متمرکز بوده است. […]

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

مناطق آزاد فرصتی برای اشتغال‌زایی در استان‌های مرزی است

سیدحمایت میرزاده، نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت منطقه آزاد تجاری اردبیل برای شهرستان گرمی تصریح کرد: منتقدان بر این باورند که مناطق آزاد بیش از صادرات به واردات کالا متمرکز بوده است.

وی افزود: هر چند این حساسیت از سوی منتقدان مطرح می‌شود، اما مناطق آزاد می‌بایست زمینه اشتغال‌زایی را با رویکرد صادرات کالا فراهم سازند.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در خود استان اردبیل منطقه آزاد می‌تواند فرصتی برای اشتغال‌زایی و رفع محرومیت مناطق مرزی به دنبال داشته باشد.

میرزاده با اشاره به اینکه منطقه آزاد اردبیل فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، اضافه کرد: امیدواریم با تصویب آن زمینه اشتغال جوانان فراهم شود.

وی همچنین به برخی الزامات ایجاد مناطق آزاد اشاره و تاکید کرد: براساس این الزامات می‌بایست فرودگاه و گمرک در محدوده منطقه آزاد قرار گیرد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت قرارگیری کشت و صنعت در محدوده منطقه آزاد اشاره و تصریح کرد: منطقه آزاد بی‌شک برکات قابل‌توجهی برای استان اردبیل به دنبال خواهد داشت.