شنبه, ۳ آبان , ۱۳۹۹ Saturday, 24 October , 2020
بایگانی‌های مناطق ویژه اقتصادی - مناطق آزاد
انتصاب «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ۰۳ آبان ۱۳۹۹
با حکم معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی صورت گرفت:

انتصاب «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»

با حکم معاون فرهنگی، گردشگری و صنایع خلاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خلاق» این معاونت منصوب شد.

شماره۱۰۲ هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق ۰۱ آبان ۱۳۹۹

شماره۱۰۲ هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق

شماره102 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 28مهرماه99

مناطق آزاد، مهم‌ترین نوآوری نهادی در اقتصاد جهان ۲۴ مهر ۱۳۹۹
نقش موثر مناطق آزاد در توسعه اقتصاد درون‌زا و درون‌محور ایران:

مناطق آزاد، مهم‌ترین نوآوری نهادی در اقتصاد جهان

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است.

شماره۱۰۱ هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق ۲۴ مهر ۱۳۹۹

شماره۱۰۱ هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق

شماره101 هفته‌نامه اخبار آزاد مناطق – دوشنبه 21مهرماه99

بیمه، چتر حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ۱۶ مهر ۱۳۹۹
دیدگاه مسئولین درخصوص علل ضعف صنعت بیمه در مناطق آزاد ایران:

بیمه، چتر حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

دولت‌ها با هدف تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی، مناطقی از کشور را با توجه به پتانسیل‌های موجود به عنوان منطقه آزاد معرفی کردند و برای دستیابی به این اهداف، قوانین سرزمین اصلی را از مناطق آزاد حذف نموند تا با آزادی عمل بیشتر صنعت، تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات توسعه پیدا کند‌.